ברנדי מטאקסה *5 (באריזת שי)

ברנדי מטאקסה *5 (באריזת שי)

91.00 ₪מחיר

למרות שזה הושווה לראשונה לקוניאק, ואחר כך לברנדי, אי אפשר לסווג את METAXA. כיום הוא מוכר במה שהוא, רוח ענבר ייחודית.