אליון רזרבה 17 (וגה סיציליה)

סוג הענבים :טינטו פינו טמפראניו .

הכרמים של אליון, בציר ידני בלבד. אדמות סחף
עשירות בקוורץ.
היין תוסס במכלי עץ מבוקרי טמפרטורה, כל חלקה
בנפרד. משם הוא עובר לחביות באריק צרפתיות
מטובי היצרנים להשבחה של 20-14 חודש )תלוי
בבציר(. כל החביות חדשות, ולא ייעשה בהם
שימוש נוסף – מה שמעיד על ההשקעה הכבירה.
עוד מינימום 15 חודש יישון בבקבוק.

ישתבח מעל 20 שנה

400.00

התוכן המוצג באתר זה מוגבל לבני 18 ומעלה - אזהרה צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות

דילוג לתוכן